ST. XAVIER'S SR. SEC. SCHOOL

           

         (SOHARD MEHTA)

           (96.8%)

(ARPITA SINGLA)

(96.8)

(DRISHTI)

(96.8%)

(ANNIE BANSAL)

(96.8%)

(SATVIK SHARMA)

(96.4%)

(IPSA SACHDEVA)

(96.2%)

(HANISHA)

(96%)

(SANVI BATRA)

(95.6%)

(NIHARIKA)

(95.6%)

(PARTH BHATIA)

(95.6%)

(YASHIKA ARORA)

(95.4%)

(NISHTHA)

(95.4%)

(SAMAIRA CHAWLA)

(95.4%)

(GURSHABAD SINGH)

(95.2%)

(RABYA ARORA)

(95.2%)

(GRANTH MEHTA)

(95%)